Phòng nghỉ

Phòng Tổng Thống
Giường
1 giường đôi lớn
Tối đa
Tối đa 2 người lớn + 1 trẻ em dưới 5 tuổi
Kích thước
102 m²
Giá
3.026.677 VND/1 đêm
Đặt phòng này
Phòng Luxury Suite
Giường
2 giường đơn, 1 giường sofa Hoặc 1 giường đôi lớn
Tối đa
Tối đa 2 người lớn + 1 trẻ em dưới 5 tuổi
Kích thước
42 m²
Giá
2.717.832 VND/ 1 đêm
Đặt phòng này
Luxury Suite có Ban công
Giường
2 giường đơn, 1 giường sofa Hoặc 1 giường đôi cực lớn
Tối đa
Tối đa 2 người lớn + 1 trẻ em dưới 5 tuổi
Kích thước
50 m²
Giá
11.068.990 VND/1 đêm
Đặt phòng này
Suite Junior có Ban công
Giường
2 giường đơn Hoặc 1 giường đôi lớn
Tối đa
Tối đa 2 người lớn + 1 trẻ em dưới 5 tuổi
Kích thước
35 m²
Giá
2.446.049 VND/1 đêm
Đặt phòng này
Phòng Luxury Giường Đôi/ 2 Giường Đơn
Giường
2 giường đơn Hoặc 1 giường đôi lớn
Tối đa
Tối đa 2 người lớn + 1 trẻ em dưới 5 tuổi
Kích thước
29 m²
Giá
1.877.775 VND/1 đêm
Đặt phòng này
Phòng Deluxe Double hoặc Phòng Twin
Giường
02 giường đơn hoặc 01 giường lớn
Tối đa
02 người lớn
Kích thước
24m²
Giá
1.571.625 VND/1đêm
Đặt phòng này