Le toit de Hanoi

Thưởng thức Hanoi Sky View. Mua một tặng một
Mở Thời từ: 18h00 - 23h00

Thứ hai

Đêm của các loại bia
Mua 1 tặng 1 miễn phí

******************
Thứ ba
Đêm Marty đẫm máu
Mua 1 tặng 1 miễn phí

Thứ tư

đêm Kamikze
Mua 1 tặng 1 miễn phí

*******************
Thứ năm
Đêm của các Quý Bà
Mua 1 Pinacolada 1 miễn phí

*******************
Thứ sáu
Đen và trắng Nga
Mua 1 tặng 1 miễn phí

*******************
Thứ bảy
Sốt đêm
Giảm 20% cho tất cả đồ uống

Chủ nhật

Đêm quý ông
Giảm 20% cho đồ uống có cồn